fredag 15. februar 2013

Smeltevannskanal/ vindhull i Tellbreen / Meltwaterchannel/ windhole in Tellbreen

Det er en smeltevannskanal med et vindhull i Tellbreen på ca. posisjon N 78 15.363 Ø 16 13.364. Kanalen/ hullet syntes ikke når man kjører nedover breen.

There is a meltwater channel with a wind hole in Tellbreen, the ca. position is N 78 15.363 E 16 13.364. The channel/ hole is not visible when you drive down the glacier.
Posisjon: 78'15.363, 016'13.364

Melder/ reported by: Thomas Andersen