torsdag 31. januar 2013

Vindhull Rabotbreen / Windhole Rabotbreen

Det er et vindhull på Rabotbreen på ca. posisjon N 78 16.584 Ø 018 07.145. Vindhullet er ca 3 meter dypt på det dypeste mot øst. Bildet er tatt fra vest.
 
There is a windhole on Rabotbreen, the position is ca. N 78 16.584 E 018 07.145. The windhole is ca 3 meters deep at the deepest in east. The picture is taken from west.
 
Melder/ reported by: Pål Higraff