mandag 2. desember 2013

Hull i elveisen i Helvetiadalen/ Hole in the river ice in Helvetiadalen

Det er et hull i isen rett etter der du kjører ned på elva første gangen bare få meter opp på venstre siden av skutersporet slik det ligger nå Helvetiadalen. Det ser ut til å være stort nok til og få en skuterski nedi og en bråstopp.
There is a hole in the ice just after the first decent onto the river ice just a few meters up on the left side of the snowmobile track as it is now in Helvetiadalen. It seems to be big enough to get a snowmobile ski into it and thus get a sudden stop.
Rapportert av/ reported by: Vemund Solli