torsdag 14. mars 2013

Seismisk skyting på sjøisen / Seismics on the sea ice

UNIS driver seismisk skyting på sjøisen i Sveabukta frem til 19.03.13. Dette kan føre til usikker sjøis i området.
Området det skytes i fremgår av vedlagte kartutsnitt.
 
UNIS is shooting seismics on the sea ice in Sveabukta until 19.3.2013. This can cause unsafe sea ice in the area.
The area is given in the map attached.