fredag 22. februar 2013

Åpen smeltevannskanal på Kongsvegen / Open meltwaterchannel on Kongsvegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av smeltevannskanalene på Kongsvegen er delvis åpen og uvanlig dyp og bred. Noen av de åpne partiene er midt i den normale ruta når man skal fra Kongsvegen til Uvêrsbreen. Omtrentlig koordinat på et av hullene: N 78 48.976' Ø 12 43.474'. Merk også at det kan være sprekker i passasjen ved Jensebu, da breen har endret seg mye her det siste året.
 
One of the melt-water channels at the Kongsvegen glacier is open and unusually wide and deep. Some of the open parts are in the middle of the normally safe route between Kongsvegen and Uvêrsbreen. Approx. coordinates for one of the holes: N 78  48.976' E 12 43.474'. Also note that the glacier next to Jensebu has changed a lot. There might be some crevasses.


Melder/ reported by: Linda Bakken