mandag 25. januar 2016

Gjennomslag i elveleiet i Grøndalspasset/ fall-through in the riverbed at Grøndalspasset


Det er gjennomslag i isen på inntil en meter i elveleiet, i morenen i Grøndalspasset, og meget farlig å kjøre der. På brinken til venstre for sporet, retning Grøndalen, er det 5 cm nysnø som ikke har festet seg i isen, med blank isholke under, og farlig å ferdes der slik forholdene er nå.

There are fall-throughs in the ice of up to one meter in the riverbed in Grøndalspasset, and very dangerous to drive there. On the brink to the left of the track - direction Grøndalen - there is 5 cm fresh snow that is not sticking to the ice, with slippery ice underneath, and dangerous to driver there as the conditions are now.


 
 

Melder/ reported by: Steinar Rorgermoen/ Basecamp Spitsbergen