onsdag 27. januar 2016

Knekt isbro i Gangdalen/ broken ice bridge in GangdalenCa en god kilometer før Gangskaret når man kommer sørfra er det en knekt isbro i skuterløypen. Den er ikke veldig dyp, men en skuter kan lett sette skien fast og få bråstopp.

UTM-posisjon E0520142 N8663638

About one kilometer before Gangskaret coming from the south there is a broken ice bridge in the snowmobile track. It is not very deep, but a snowmobile can easily get the ski stuck and get a hard stop.

UTM-position E0520142 N8663638

Melder/ reported by: Ellinor Falkgjerdet/ AF-Gruppen