tirsdag 24. november 2015

Smeltevannshull på Larsbreen/ Meltwater holes in Larsbreen

Det er observert flere ca 10 meter dype smeltevannshull i Larsbreen, like ved sporene som går oppover breen. Hullene er delvis dekket av snødrift og er vanskelige å se. Det går skispor rett forbi det ene hullet.

Posisjonene (vist som 1 og 2 på bildet) på de to hullene som er nærmest sporene er: E0513281, N8679487 og E0513283, N8679481 
 
There are observations of ca. 10 meter deep meltwaterholes in Larsbreen, close to the tracks that go up the glacier. The holes are partly covered by snowdrift and are difficult to see. There are skitracks passing very close to one of the holes.
The positions (shown as 1 and 2 on the picture) of the two holes closest to the ski tracks are: E0513281, N8679487 and E0513283, N8679481
 
 
 
 Melder/ reported by: Andreas Alexander