mandag 7. april 2014

Bresprekker ved Nordenskiöldtoppen/ Crevasses near NordenskiöldtoppenDet er breglepper og bresprekker i hele søndre del av breen som fører opp mot Nordenskiöldtoppen. Fareområdene er ikke synlige i terrenget på grunn av snødekket. Søndag 6. April 2014 falt en skiløper i en bresprekk på posisjon N78 10.95 E15 26.55 Den stiplede linjen viser ryggen og den røde ringen viser hvor skiløperen falt i bresprekken.
 
There are bergschrund and crevasses in the whole southern part of the glacier leading up to Nordenskiöldtoppen. The dangerous areas are not visible in the terrain because of the snow cover. On Sunday 6 April 2014 a skier fell into a crevasse in position N78 10.95 E15 26.55 The stippled line shows the ridge and the red circle shows where the skier fell into the crevasse.

Melder/ reported by: Sysselmannen på Svalbard
 
 


Foto: Arild Lyssand/ Sysselmannen på Svalbard