fredag 11. april 2014

Råk i Dicksonfjorden/ open channel in the ice in Dicksonfjorden

UNIS laget den 8. april råk med RV Lance inn i Dicksonfjorden som vist på kartutsnitt. Posisjon der fartøyet lå i isen er: N 78 41,9380' E 015 18,8530'. Fartøyet gikk ut av isen den 10. april. Istykkelsen i området hvor fartøyet lå er ca. 35cm. Istykkelsen lengre ut i fjorden er betydelig mindre med overvann på isen. Isen i området har ikke vokst den siste tiden og det må derfor påregnes at råken fremdeles er åpen.

 

UNIS made a channel in the sea ice in Dicksonfjorden on 8 April with the vessel RV Lance. The vessel stopped at the position: N 78 41,9380' E015 18,8530'. RV Lance left the ice on 10 April. The ice thickness in the area where the vessel stopped is about 35cm. The ice thickness farther out in the fjord is significantly lower with water on the ice. The map image shows the channel in the ice and the position of the vessel. The ice thickness has not been growing in the last period and the channel in the ice will probably still be open.

 

Melder/ reported by: Fred Skancke Hansen/ UNIS