torsdag 10. april 2014

Breer rundt Ny-Ålesund/ Glaciers around Ny-Ålesund

Noen av breene som brukes for skuterkjøring til Ny-Ålesund og omkringliggende områder har nye sprekkområder eller pågående surge.

Some of the glaciers that are used for snowmobile traffic to Ny-Ålesund and the surrounding areas have new crevasse fields or an ongoing surge.


Aavatsmarkbreen: brefronten mot nordvest, Sarsøyra i bakgrunnen
Aavatsmarkbreen: the glacier front towards north-west, Sarsøyra in the background


Aavatsmarkbreen mot nord, Skanken i bakgrunnen
Aavatsmarkbreen towards north, Skanken in the background


Uvêrsbreen øvre del, mot øst-sørøst, Hofgaardtoppen til høyre
Uvêrsbreen upper part, towards east-southeast, Hofgaardtoppen to the right


Uvêrsbreen sprekkområde på nedre del av breen, mot øst med Bogegga til venstre og Gåvetoppen i bakgrunnen
Uvêrsbreen, crevasse area on the lower part of the glacier, towards east with Bodegga to the left and Gåvetoppen in the background

Alle foto: Sebastien Barrault
Melder/ reported by: Sebastien Barrault/ Feltlogg Ny-Ålesund