torsdag 27. mars 2014

Mulig surge på Uvêrsbreen/ possible surge on Uvêrsbreen

Satellittbilder som er analysert av UNIS (CRIOS-prosjektet) viser at Uvêrsbreen har beveget seg i løpet av januar 2014. Det er ikke klart om det er en pågående surge per dags dato. Merk at fargene i kartet viser bevegelsen over en 11-dagers periode. Vær oppmerksom på at det kan ha oppstått nye sprekker.

 

Satellite pictures analysed by UNIS (CRIOS-project) show a sudden move of Uvêrsbreen early January 2014. It isn't clear yet if it is an ongoing surge or not. Note that the colors give the different speed in m/day over a period of 11 days.
Be aware of possible new crevasses.

 

Melder/ reported by: CRIOS project, UNIS via Feltlogg Ny-Ålesund