fredag 10. april 2015

Overvann i Mohnbukta/ overwater in Mohnbukta

Det er overvann i Mohnbukta, ca 300 meter ut fra Königsbergbreen og Hayesbreen. Det er 60 til 70 cm med vann under 20 cm snø. Isen under var tykk nok.

There is overwater in Mohnbukta, up to 300m out from Königsbergbreen and Hayesbreen, it was about 60-70cm of water underneath 20cm of snow. The ice below was plenty thick enough.


Melder/ reported by: Marcus Krahenbuhl/ Svalbard Snøscooterutleie