torsdag 16. januar 2014

Surge på Penckbreen/ Surge on Penckbreen

Penckbreen er i ferd med å surge og har utviklet flere og større sprekker. Det er usikkert hvor fort utviklingen har gått siden høsten 2013, og hvor godt sprekkene vil synes over snødekket. Man bør likevel forvente at det er dårlige snøbruer og at sprekkene i løpet av kort tid kan blir flere og større. Observasjoner fra høsten viser at det da var lite sprekker i de nederste kilometerne, men at det ble flere oppover forbi Bernerberget.
 
Penckbreen is surging and has developed a larger amount of crevasses. It is uncertain how far the development has gone since the autumn 2013, and if the crevasses are visible through the snow. Still bad snow bridges should be expected and may increase quickly in number and size. Observations from last autumn show there were few crevasses in the lowest few km, but that they increased upglacier past Bernerberget.
 
Melder/ reported: Monica Sund