mandag 11. april 2016

Aavatsmarkbreen surge - passet mot Elisebreen - Kaffiøyra/ pass towards Elisebreen - Kaffiøyra

Aavatsmarkbreens surge har resultert i store sprekker helt opp til vannskillet mellom Aavatsmarkbreen og Løvenskioldfonna ved Eleonoretoppen. Det er store åpne sprekker i passet mot Elisebreen.

The surge in Aavatsmarkbreen has resulted in big crevasses all the way up to the transition between Aavatsmarkbreen and Løvenskioldfonna by Eleonoretoppen. There are big open crevasses in the pass towards Elisebreen.

Passet mot/ Pass towards Elisebreen

 
Aavatsmarkbreen fra/ from Eleonoretoppen
 
 
 
 
 
Melder/ reported by: Margrete Keyser/ Sysselmannen på Svalbard