mandag 18. april 2016

Råk brøytet ved iskanten i Van Mijenfjorden/ lead cut at the ice edge in Van Mijenfjorden

Ved iskanten i Van Mijenfjorden er det brøytet en liten råk i fastisen på posisjon
N77 49.309 E016 07.524.
Råken skal være synlig for folk som ferdes langs iskanten. 
 
 
At the fast ice edge in Van Mijenfjorden there is cut a small lead into the fast ice at
N77 49.309 E016 07.524.
The lead should be visible to anyone traveling along the ice edge.
 
Melder/ reported by; Jason Roberts