mandag 12. mars 2012

Vindhull i Königsbergbreen / Wind hole in Königsbergbreen

 

Det er meldt inn et vindhull i Königsbergbreen. Det ligger litt etter oppkjøringen fra morenen på breen i Mohnbukta. Det går skuterspor ned i hullet.

Rapportert posisjon er N 78 20.031 Ø 018 45.611

 

 

A wind hole has been reported in Königsbergbreen. It is located a little after driving from the moraine onto the glacier in Mohnbukta. There are scooter tracks going into the hole.

The reported position is N 78 20.031 E 018 45.611

 

 

Meldt av/ Reported by: Eivind Aksnes